PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
  I. Radiologie - Imagistică medicală  
  A. Investigaţii convenţionale  
  1. Investigaţii cu radiaţii ionizante  
1 Examen radiologic cranian standard*1) 18
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) 30
3 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) 35
4 Radiografie de membre*1):  
  a) Braţ 35
  b) Cot 35
  c) Antebraţ 35
  d) Pumn 35
  e) Mână 35
  f) Şold 35
  g) Coapsă 35
  h) Genunchi 35
  i) Gambă 35
  j) Gleznă 35
  k) Picior 35
  l) Calcaneu 35
5. Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) 35
7. Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) 35
8. Examen radiologic torace ansamblu*1) 32
9. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 32
23. Mamografie în două planuri*1) 35

- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală

angiografia RMN artere renale sau aorta

B. Investigaţii de înaltă performanţă

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
42. CT craniu nativ 120
43. CT buco-maxilo-facial nativ 150
44 CT regiune gât nativ 130
45. CT regiune toracică nativ 175
46. CT abdomen nativ 175
47. CT pelvis nativ 175
48. CT coloană vertebrală nativ/segment 60
49. CT membre nativ/membru 60
50. CT mastoidă 150
51. CT sinusuri 150
52. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375
53. CT hipofiză cu substanţă de contrast 375
54. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 400
55. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 375
56. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 450
57. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
58. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
59. CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment 400
60. CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru 180
64. Angiografie CT craniu 400
65. Angiografie CT regiune cervicală 400
66. Angiografie CT torace 400
67. Angiografie CT abdomen 400
68. Angiografie CT pelvis 400
70. RMN cranio-cerebral nativ 450
71. RMN sinusuri 450
72. RMN torace nativ 450
73. RMN gât nativ 450
74. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ 450
75. RMN abdominal nativ 450
76. RMN pelvin nativ 450
77. RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 450
78. RMN umăr nativ 450
79. RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 700
80. RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 700
81. RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 700
82. RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 700
83. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast 700
84. RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 700
85. RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 700
86. RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast 700
89. RMN hipofiză cu substanţă de contrast 700
90. Uro RMN cu substanţă de contrast 850
91. Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 400
92. Angiografia RMN artere renale sau aorta 400
93. Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) 600
94. Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 400
95. RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN 800
96. Colangio RMN 300
97. RMN sâni nativ 450
98. RMN sâni nativ și cu substanță de contrast 700

NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA:

a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;

b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.

c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ*)

Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi

Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1.   A04.9 Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată 304,46  
5.   D17.1 Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului 225,87  
36.   J03.9 Amigdalita acută, nespecificată 165,12  
37.   J06.8 Alte infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu localizări multiple 171,71  
38.   J06.9 Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate 163,56  
53.   K21.9 Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită 230,01  
73.   L60.0 Unghia încarnată 297,32  
95.   R59.0 Ganglioni limfatici măriţi localizaţi 512,98  
96.   S61.0 Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei 246,68  
97.   S61.88 Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii 245,74

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ*)

Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi

Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
6.   D50.0 Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) 335,03  
7.   D50.8 Alte anemii prin carenţă de fier 532,02  
8.   D50.9 Anemia prin carenţă de fier, nespecificată 340,34  
11.   E10.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab 303,12  
12.   E10.71 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple 378,9  
13.   E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab 341,86  
14.   E11.71 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple 427,32  
15.   E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii 305,81  
16.   E13.65 Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab 427,32  
18.   E44.1 Malnutriţia proteino-energetică uşoară 362,46  
19.   E66.0 Obezitate datorită unui exces caloric 305,19  
20.   E78.2 Hiperlipidemie mixta 381,48  
31.   I67.2 Ateroscleroza cerebrală 322,4  
32.   I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate 322,4  
52.   K21.0 Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită 307,15  
53.   K21.9 Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită 230,01  
54.   K26.3 Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior 200,82  
55.   K29.1 Alte gastrite acute 311,6  
56.   K29.5 Gastrita cronică, nespecificată 313,43  
57.   K29.9 Gastro-duodenita, nespecificată 216,25  
58.   K30 Dispepsia 180,12  
59.   K52.9 Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate 241,02  
60.   K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree 322,47  
61.   K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree 309,88  
63.   K73.2 Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva 405,55  
64.   K75.2 Hepatita reactivă nespecifică 474,96  
65.   K76.0 Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva 397,1  
66.   K81.1 Colecistita cronică 339,14  
67.   K81.8 Alte colecistite 290,9  
68.   K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare 263,17  
69.   K86.9 Boala pancreasului nespecificată 250  
70.   K91.1 Sindroame după chirurgia gastrică 285,59  
77.   M54.4 Lumbago cu sciatică- 347,28  
78.   M54.5 Dorsalgie joasă- 378,19

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Fiecare unitate sanitară afişează numai cazurile rezolvate cu procedură chirurgicală contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi

Nr. Crt. Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală Cod Procedură Denumire procedură chirurgicală Tarif maximal pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală (lei) Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1 Miringotomia cu inserţia de tub D01003 Miringotomia cu inserţie de tub, unilateral 283,18  
2 Miringotomia cu inserţia de tub D01004 Miringotomia cu inserţie de tub, bilateral 283,18  
5 Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent) P07001 Rinoplastie implicând corecţia cartilajului 742,92  
6 Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent) P07002 Rinoplastia implicând corectarea conturului osos 742,92  
7 Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) P07003 Rinoplastie totală 742,92  
17 Biopsie ganglioni laterocervicali şi supraclaviculari I00601 Biopsie de ganglion limfatic 416,26  
23 Pterigion cu plastie C01302 Excizia pterigionului 246,93  
53 Excizia locală a leziunilor sânului Q00501 Excizia leziunilor sânului 413,52  
80 Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat P02103 Debridarea nonexcizională a arsurii 162,44  
81 Debridarea excizională a părţilor moi O19301 Debridarea excizională a părţilor moi 649,77  
82 Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat P02201 Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat 649,77  
85 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat P01701 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat 609,55  
86 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00701 Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului subcutanat 519,43  
87 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00702 Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat 519,43  
88 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00703 Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat 519,43  
89 Examinare fibroscopică a faringelui E04701 Examinare fibroscopică a faringelui 444,84  
90 Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat P01901 Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte zone 555,8  
93 Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie P00601 Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie 454,09  
94 Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică P01309 Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unică 273,03  
95 Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde P02902 Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat în alte zone implicând şi ţesuturile profunde 555,8  
97 Rezecţia parţială a unghiei încarnate P02504 Rezecţia parţială a unghiei încarnate 283,18  
122 Excizia tumorii corneoconjunctivale C02201 Excizia pingueculei 246,93  
134 Chirurgia ronhopatiei cronice E03601 Uvulopalatofaringoplastia 500  
141 Terapia chirurgicală a tumorilor de perete abdominal sau ombilic J12401 Biopsia peretelui abdominal sau a ombilicului 300  
142 Terapia chirurgicală a granulomului ombilical J12507 Excizia granulomului ombilical 300

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Fiecare unitate sanitară afişează numai cazurile rezolvate cu procedură chirurgicală contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi

NR CRT Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală Cod Procedură Denumire procedură chirurgicală Tarif maximal pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală (lei) Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1 Endoscopie digestivă superioară J00101 Esofagoscopia flexibilă 371,57  
2 Endoscopie digestivă superioară J13901 Panendoscopia până la duoden 371,57  
3 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J14201 Panendoscopia până la duoden cu biopsie 480,31

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical

Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif maximal pe serviciu medical Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
33 Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic fără investigaţii de înaltă performanţă 204,48 lei/asigurat  
50 Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central long-life. 960 lei/asigurat  
51 Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central şi camerei implantabile. 1.200 lei/asigurat  
       
55 Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului şi gâtului) 519,43 lei/asigurat  
57 Iridectomia sau capsulotomia cu laser 150 lei/asigurat

*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.

**) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acordă o singură dată pentru fiecare ochi.

***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere la descendenţi - la recomandarea medicului genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma screening-ului genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici și dublu test sau triplu test); în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate. Cordonocenteza se decontează la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu indicație în scop diagnostic sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetica a probelor prelevate.Testarea genetică a probelor prelevate prin biopsie de vilozități coriale, amniocenteză sau cordonocenteză se realizează prin una din următoarele tehnici: citogenetică, FISH, MLPA, QF-PCR.

****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare

*****) sub ghidaj Rx

******) sub ghidaj Rx şi maşina de ablaţie

*******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat.

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)

Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif maximal pe serviciu medical Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1 Chimioterapie*) cu monitorizare 280 lei/şedinţă

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical

Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif maximal pe serviciu medical Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
7 Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tulburări de somn, boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sistemului nervos cent 200 lei/asigurat/lună  
24 Infiltraţie periradiculară transforaminală*****) 400 lei/asigurat  
27 Ablaţie cu radiofrecvenţă de ram median******) 209,60 lei/nivel/ asigurat  
32 Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă 409 lei/asigurat  
40 Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă performanţă 409 lei/asigurat/lună  
41 Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă 204,48 lei/asigurat  
43 Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică 349,50 lei/asigurat  
47 Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate fără dirijare electromiog 1.245,12 lei/asigurat/ trimestru  
50 Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui servi 960 lei/asigurat  
51 Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central şi 1.200 lei/asigurat  
       
62 Monitorizarea bolilor hematologice 200 lei/asigurat/lună  
65 Terapia spasticitatii membrului superior aparuta ca urmare a unui accident vascular cerebral pentru pacientul adult - cu toxină botulinică 1.999,36 lei /asigurat / trimestru  
     

*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.

**) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acordă o singură dată pentru fiecare ochi.

***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină mat

****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu

*****) sub ghidaj Rx

******) sub ghidaj Rx şi maşina de ablaţie

*******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat.

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate

A. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.

Nr. crt. Denumire serviciu medical Servicii obligatorii Tarif pe serviciu medical contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
19 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la cec 427,26 lei
20 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec. 336,05 lei
21 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomo-patologic 914,02 lei
22 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomo-patologic 822,05 lei
23 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic. 608,92 lei
       
24 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic 531,15 lei
25 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; 401,26 lei
26 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la flexura hepatică. 309,81 lei
27 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; polipectomie; examen anatomo-patologic 873,02 lei
29 Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomo-patologic 572,92 lei
30 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomo-patologic 495,15 lei

****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNILE ACUTE PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF MEDIU PE CAZ REZOLVAT (SPITALE NON-DRG)

Fiecare unitate sanitară afişează numai secțiile/compartimentele contractate cu casa de asigurări de sănătate

Nr. crt. Grupa Secţia/compartimentul (acuţi) Codul secţiei/ Compartimentului* Tarif mediu pe caz - maximal 2018 (lei) Tarif mediu pe caz negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
37.   Chirurgicale Chirurgie generala 2051 1.269,9 1.269,9
44.   Chirurgicale Neurochirurgie 2173 2.038,8 1.269,9
49.   Chirurgicale Ortopedie si traumatologie 2211 1.288,26 1.269,9

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

Grupa de vârstă Număr de puncte/ persoană/an Valoare minim garantată a punctului per capita în vigoare (lei) Valoare decontată medic specialist/ persoană/an (lei) Valoare decontată medic primar/ persoană/an (lei) Valoare decontată medic / persoană/an (lei)
c0 c1 c2 c3=c1*c2 c4=c3+c3*20% c5=c3-c3*10%
0 - 3 ani 11,20        
4 - 59 ani 7,20        
60 ani şi peste 11,20        
Denumire serviciu medical Frecvenţă/Plafon Nr. Puncte pentru serviciile decontate prin plata pe serviciu Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat pe serviciu pentru medic specialist Tarif decontat pe serviciu pentru medic primar Tarif decontat pe serviciu pentru medic
c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20% c7=c5-c5x10%
A. Pachet minimal            
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă 5,5 puncte/consultaţie        
2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie 5,5 puncte/consultaţie        
3. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei          
a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie        
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; 1 consultaţie pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie        
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 2 consultaţii pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie        
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; 1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie        
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie        
4. Servicii de planificare familială 2 consultaţii/an calendaristic/persoană 5,5 puncte/consultaţie        
5. Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu 15 puncte/examinare pentru constatarea decesului        
6. Servicii de prevenţie          
Consultaţia preventivă 1 consultaţie o dată la 3 ani calendaristici 5,5 puncte/consultaţie        
B. Pachet de bază          
1. Serviciile medicale preventive şi profilactice acordate asiguraţilor cu vârsta 0 - 18 ani          
a) - la externarea din maternitate - la domiciliul copilului 1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie        
b) - la 1 lună - la domiciliul copilului 1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie        
c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni 1 consultaţie pentru fiecare din lunile nominalizate 5,5 puncte/consultaţie        
d) - de la 4 la 18 ani 1 consultaţie/an/ asigurat 5,5 puncte/consultaţie        
2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei          
a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie        
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; 1 consultaţie pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie        
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 2 consultaţii pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie        
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; 1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie        
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie        
3. Evaluarea riscului individual la adultul asimptomatic          
a) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani 2 consultaţii/asigurat o dată la 3 ani calendaristici pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie        
b) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani - persoane asimptomatice depistate cu risc înalt 1 - 2 consultaţii/asigurat anual pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie        
c) asiguraţi cu vârsta >40 ani 1 - 2 consultaţii/asigurat anual pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie        
4. Servicii medicale curative          
a) Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice 2 consultaţii/asigurat/episod 5,5 puncte/consultaţie        
b) Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice 1 consultaţie/asigurat/ lună 5,5 puncte/consultaţie 5,5 puncte/consultaţie 5,5 puncte/consultaţie        
c) Management de caz:          
c.1) evaluarea iniţială a cazului nou            
c.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;        
c.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 Luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;        
c.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;        
  O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea Suplimentar 5,5 puncte/ asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate pentru fiecare dintre serviciile prevăzute la pct. c.1.1), c.1.2) şi c.1.3)        
c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi) 2 consultaţii în cadrul - monitorizării managementului de caz 6 puncte/consultaţie în cadrul monitorizării- management de caz; Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 60 de zile; O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.        
5. Servicii la domiciliu:          
a) Urgenţă 1 consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă 15 puncte/consultaţie        
b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor cronice 2 consultaţii/episod 15 puncte/consultaţie        
c) Boli cronice 4 consultaţii/an/asigurat 15 puncte/consultaţie        
d) Management de caz pentru asiguraţii nedeplasabili înscrişi pe lista proprie            
d.1) evaluarea iniţială a cazului nou            
d.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;        
d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării 15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;        
d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;        
  O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea Suplimentar 5,5 puncte/ asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate        
d.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi) 2 consultaţii în cadrul - monitorizării managementului de caz 16 puncte/consultaţie în cadrul monitorizării- management de caz; - Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 60 de zile; - O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz. 16 puncte/consultaţie în cadrul monitorizării- management de caz; - Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 60 de zile; - O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.        
e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu 15 puncte/examinare pentru constatarea decesului        
6. Administrare schema tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC conform schemei stabilite de către medicul pneumolog 40 de puncte/ lună /asigurat cu condiția realizării schemei complete de tratament        
7. Confirmare caz oncologic pentru fiecare caz suspicionat de medicul de familie și confirmat de medicul specialist se acorda punctaj suplimentar 15 puncte/caz/în luna în care medicul de familie a primit confirmarea        
8. Serviciile medicale adiţionale     Tarif (lei) Tarif (lei) Tarif (lei)
a) ecografie generală - abdomen şi pelvis Maximum 3 investigaţii pe oră/medic     60 lei 60 lei 60 lei

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Servicii diagnostice şi terapeutice

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
  c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
  A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x x x x x
1 biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*) oftalmologie, neurologie 10      
2 biometrie oftalmologie 10      
3 explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) oftalmologie 10      
4 recoltare pentru test Babeş-Papanicolau obstetrică- ginecologie 10      
16 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ neurologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, 10      
17 măsurarea forţei musculare cu dinamometrul neurologie 10      
18 teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) neurologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, ORL 10      
19 teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) neurologie 10      
  B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte x x x x x
1 determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie oftalmologie 20      
2 tonometrie; pahimetrie corneeană oftalmologie 20      
3 explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie oftalmologie 20      
4 foniatrie ORL 20      
5 audiogramă*) *) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. audiogramă*) *) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. audiogramă*) *) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. audiogramă*) *) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. audiogramă*) *) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. ORL 20      
6 examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) ORL 20      
11 EEG standard neurologie 20      
13 osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete endocrinologie, reumatologie, ortopedie și traumatologie 20      
14 evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 20      
15 examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) neurologie 20      
  C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte x x x x x
1 electromiograma / electroneurograma neurologie 40      
2 determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) neurologie, oftalmologie, ORL 40      
3 examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping neurologie, 40      
4 examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate neurologie 40      
5 endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare 40      
6 endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare 40      
7 colposcopia obstetrică- ginecologie 40      
  D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte x x x x x
1 extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior oftalmologie 15      
2 incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal oftalmologie 15      
3 tratamentul chirurgical al pingueculei oftalmologie 15      
4 tratamentul chirurgical al pterigionului oftalmologie 15      
5 sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; oftalmologie 15      
6 injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente oftalmologie 15      
7 criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală oftalmologie 15      
8 cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului oftalmologie 15      
9 tamponament posterior şi/sau anterior ORL ORL 15      
10 extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; ORL 15      
11 aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie ORL 15      
12 tratament chirurgical al traumatismelor ORL ORL 15      
13 oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie ORL 15      
14 terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale obstetrică- ginecologie 15      
15 inserţia dispozitivului intrauterin obstetrică- ginecologie 15      
18 tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) ortopedie și traumatodologie 15      
26 terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval ortopedie şi traumatologie 15      
28 terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic ortopedie şi traumatologie 15      
31 terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii ortopedie şi traumatologie, obstetrică - ginecologie 15      
34 tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză obstetrică- ginecologie 15      
  E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte x x x x x
1 tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) oftalmologie 25      
2 tratament cu laser al polului anterior, polului posterior oftalmologie 25      
3 tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom ORL 25      
4 extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare ORL 25      
5 manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col obstetrică- ginecologie 25      
6 cauterizare de col uterin obstetrică- ginecologie 25      
7 diatermocoagularea colului uterin obstetrică- ginecologie 25      
13 criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală oftalmologie 25      
  F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte x x x x x
1 aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) ORL 7      
2 toaleta auriculară unilateral (două proceduri) ORL 7      
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) toate specialităţile 7      
  G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte x x x x x
3 mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară neurologie,reumatologie 11      
4 probe de repoziţionare vestibulară ORL, neurologie 11      
6 administrare tratament prin puncţie intravenoasă toate specialităţile 11      
7 infiltraţii nervoase regionale oftalmologie, ORL, ortopedie şi traumatologie,obstetrică- ginecologie 11      
  H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 puncte x x x x x
1 puncţii şi infiltraţii intraarticulare ortopedie şi traumatologie, reumatologie 14      
2 instilaţia uterotubară terapeutică obstetrică- ginecologie 14      
3 blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) ortopedie şi traumatologie, reumatologie, neurologie 14      
  I. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20 puncte x x x x x
1 tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange ortopedie şi traumatologie 20      
2 tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară ortopedie şi traumatologie 20      
3 tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare ortopedie şi traumatologie 20      
4 tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie 20      
5 tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie 20      
6 tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg ortopedie şi traumatologie 20      
7 tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale ortopedie şi traumatologie 20    

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
    Hematologie  
1. 2,6001 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,01
2. 2,6002 Numărătoare reticulocite 5,62
3. 2,6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,62
4. 2.6040 VSH*1) 2,63
5. 2,60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,54
6. 2,60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,88
7. 2,6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54
8. 2,6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
9. 2,6102 APTT 12,3
10. 2,6103 Fibrinogenemie*1) 13,68
    Biochimie - serică şi urinară  
11. 2,1002 Proteine totale serice*1) 7,04
12. 2,1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 15,2
13. 2,10063 Feritină serică *1) 40,00
14. 2,1011 Uree serică*1) 5,86
15. 2,1012 Acid uric seric*1) 5,86
16. 2,1014 Creatinină serică*1), **) 5,92
17. 2,1015 Bilirubină totală*1) 5,86
18. 2,1016 Bilirubină directă*1) 5,86
19. 2.1020 Glicemie*1) 5,74
20. 2,10303 Colesterol seric total*1) 5,74
21. 2,10304 HDL colesterol*1) 8,19
22. 2,10305 LDL colesterol*1) 7,69
23. 2,10306 Trigliceride serice*1) 7,04
24. 2,10402 TGP*1) 5,86
25. 2,10403 TGO*1) 5,83
27. 2,10406 Gama GT *1) 7,99
28. 2,10409 Fosfatază alcalină*1) 7,79
29. 2.10500 Sodiu seric*1) 10,00
30. 2,10501 Potasiu seric*1) 11,00
31. 2,10503 Calciu seric total*1) 5,37
32. 2,10504 Calciu ionic seric*1) 7,88
33. 2,10505 Magneziemie*1) 5,37
34. 2,10506 Sideremie*1) 7,1
36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,34
37. 2,2604 Dozare proteine urinare*1) 5,37
39. 2,2622 Dozare glucoză urinară*1) 5,37
40. 2,2623 Creatinină urinară *8) 8,00
    Imunologie  
41. 2.2500 TSH*1) 20,50
42. 2,2502 FT4*1) 20,83
44. 2,2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 23,82
46. 2,2514 Cortizol 27,87
47. 2,2521 Testosteron 30,10
48. 2,2522 Estradiol 23,82
49. 2,2523 Progesteron 25,31
50. 2,2525 Prolactină 25,31
51. 2,327091 Anti-HAV IgM*2) 40,98
52. 2,327092 Ag HBs*1) 31,15
53. 2,327093 Anticorpi Anti HCV *1) 64,90
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) 33,29
55. 2.40000 ASLO*1) 11,48
56. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1) 5,49
57. 2,40013 Confirmare TPHA*4) 12,29
58. 2,40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
59. 2,430011 Complement seric C3 10,84
60. 2,430012 Complement seric C4 10,84
61. 2.43010 IgG seric 14,77
62. 2,43011 IgA seric 14,77
63. 2,43012 IgM seric 15,10
64. 2,43014 IgE seric 14,29
65. 2,40053 Proteina C reactivă*1) 10,67
66. 2.43040 Factor reumatoid 9,34
67. 2,43044 ATPO 39,00
68. 2,43135 PSA*1) 23,07
69. 2,43136 free PSA*6) 23,61
    Microbiologie  
    Exudat faringian  
70. 2,3025 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
71. 2,50102 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
    Examen urină  
72. 2.3100 Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
    Examene materii fecale  
73. 2,3062 Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1) 12,46
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 25,00
    Examene din secreţii vaginale  
77. 2.3074 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
78. 2.50114 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
    Examene din secreţii uretrale  
79. 2.3080 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
80. 2.50115 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
    Examene din secreţii otice  
81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
82. 2.50119 Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
    Examene din secreţii nazale  
83. 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
84. 2.50103 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
    Examene din secreţii conjunctivale  
85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
86. 250110 Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
    Examene din colecţie purulentă  
87. 25032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
    Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice  
89. 2.313 Antibiogramă*5) 12,23
90. 2.502 Antifungigramă*5) 14,55

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

Solicita o programare