Pachet Servicii Medicale OPSNAJ

Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
I. Radiologie - Imagistică medicală  
A. Investigaţii convenţionale  
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante  
Examen radiologic cranian standard*1) 18
Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) 30
Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) 35
Radiografie de membre*1):  
a) Braţ 35
b) Cot 35
c) Antebraţ 35
d) Pumn 35
e) Mână 35
f) Şold 35
g) Coapsă 35
h) Genunchi 35
i) Gambă 35
j) Gleznă 35
k) Picior 35
l) Calcaneu 35
Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) 35
Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) 35
Examen radiologic torace ansamblu*1) 32
Examen radiologic vizualizare generala a abdomenului 32
Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 32
Mamografie în două planuri*1) 35
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală  
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân  
B. Investigaţii de înaltă performanţă  
CT craniu nativ 120
CT buco-maxilo-facial nativ 150
CT regiune gât nativ 130
CT regiune toracică nativ 175
CT abdomen nativ 175
CT pelvis nativ 175
CT coloană vertebrală nativ/segment 60
CT membre nativ/membru 60
CT mastoidă 150
Ct ureche 375
CT sinusuri 150
CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375
CT hipofiză cu substanţă de contrast 375
CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 400
CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 375
CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 450
CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment 400
CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru 180
Uro CT 400
RMN cranio-cerebral nativ 450
RMN sinusuri 450
RMN torace nativ 450
RMN gât nativ 450
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ 450
RMN abdominal nativ 450
RMN pelvin nativ 450
RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 450
RMN umăr nativ 450
RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 700
RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast 700
RMN hipofiză cu substanţă de contrast 700
Uro RMN cu substanţă de contrast 850
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 400
Angiografia RMN artere renale sau aorta 400
Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) 600
Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 400
RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN 800
Colangio RMN 300
RMN sâni nativ și cu substanță de contrast 700

Important!

Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice (analize de laborator, mamografii, radiografii) un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea, cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă (RMN, CT) dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu obligația prezentării de către asigurat a biletului de externare/scrisorii medicale din care să rezulte că aceste investigaţii nu au fost făcute pe perioada internării – măsura are în vedere reducerea birocraţiei la nivelul asiguraţilor.

Solicita o programare