Medicina muncii

Ce inseamna Medicina Muncii

Medicina muncii este specialitatea medicala care se ocupa cu preventia, diagnosticarea si managementul bolilor profesionale, a accidentelor de munca, precum si cu asigurarea sanatatii in vederea cresterii productivitatii la locul de munca.

Serviciul de Medicina Muncii , in conformitate cu: Legea nr. 319/2006, Normele Metodologice de Aplicare Publicate in Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006 si Hotararea de Guvern nr. 355 din 17 mai 2007 privind examinarile medicale pentru fiecare categorie profesionala in parte, asigura:

 • Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin:
  • examen medical la angajare – structurat conform profesiei si a fisei de expunere la riscuri; stabileste aptitudinea in munca;
  • control medical periodic - reevaluare starii de sanatate;
  • examen medical la reluarea activitatii – pentru persoane care au intrerupt serviciul mai multe de 30 de zile din motive medicale;
  • examen medical de adaptare – stabileste aptitudinea in munca a persoanelor angajate in locuri cu risc profesional dovedit sau potential.
 • Reabilitarea profesionala si reorientarea profesionala in caz de accident de munca;
 • Colaborarea permanenta cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra starii de sanatate;
 • Monitorizarea  afectiunilor angajatilor prin luarea in evidenta acertificatelor de concediu medical si urmariea evolutiei a bolii;
 • La finalizarea examinarilor de medicina muncii, angajatul si angajatorul vor primii rezultatul evaluarii prin intermediul fisei medicale in care se mentioneaza aptitudinea pentru ocuparea locului de munca conform profesiei si functiei;
 • Comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii;
 • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho- fiziologice ale angajatului;
 • Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sanatate si securitate la locul de munca;

Avantajul serviciilor de medicina muncii:

 • Reducerea numarului de zile absente de la serviciu;
 • Cresterea eficientei activitatii desfasurate de client;
 • Verificarea si avizarea concediilor medicale;
 • Examinarile pentru medicina muncii se pot desfasura la sediul angajatorului daca societatea amenajeaza un spatiu corespunzator din punct de vedere igenico-sanitar pentru efectuarea examinarilor medicale.
Solicita o programare