Cariere Provita

"Nu suntem perfecti, dar ne pasa si vrem sa ajungem acolo! si, pentru ca suntem pasionati de ceea ce facem, ii vrem pe cei care ne seamana alaturi de noi! Pentru ca asta ne modeleaza ca profesionisti, de la cat invatam, pana la cum aplicam apoi ceea ce stim."
dr. Ovidiu Nicolae Palea, Director General Provita.

Daca
 • Activezi in domeniul medical
 • Esti pasionat si consideri meseria noastra o vocatie si nu doar un loc de munca
 • Vrei sa lucrezi cu cele mai noi si performante echipamente medicale
 • Vrei sa fii coleg cu medici cu renume si pregatire internationala
atunci

locul tau este alaturi de noi!


Te asteptam sa ne cunoastem si sa discutam cum am putea colabora. Daca esti interesat sa faci parte din echipa Provita, trimite-ne un CV la adresa de email: cariere@centrul-provita.ro sau aplica mai jos la pozitia dorita.

Posturi disponibile

Cerinte:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență minim 1 an pe un post similar;
 • Abilități dezvoltate de comunicare, negociere și time management;
 • Orientare spre performanță si rezultate;
 • Abilități de operare in Word, Excel, PPT;
 • Spirit de echipă, dinamism și capacitate de prioritizare. Documente specifice valabile.

Descrierea pozitiei

 • Locatie: Clinica Provita, Str. Alexandrina nr. 20-22, sector 1, București
 • Full time.

Principalele responsabilitati:

 • Interactionează prin email sau telefon cu clienții din portofoliul alocat pentru gestionarea situațiilor ce au legatură cu contractele în derulare;
 • Transmite prin email/curier documentele solicitate de clienți;
 • Se asigură că clientii sunt multumiți de serviciile medicale Provita;
 • Raportează către superiorul direct;
 • Actualizează constant baza de date.

Ne dorim ca noii colegi să își atingă adevăratul potențial și să se poată dezvolta în cadrul echipei noastre!

Cerinte:

 • Studii de specialitate – postliceală/facultate, specialitatea Radiologie;
 • Experiență pe un post similar reprezintă un avantaj;
 • Abilități de comunicare și lucru in echipă;
 • Prezență agreabilă, amabilă, politicoasă și promptă, orientată spre nevoile pacienților;
 • Menține confidențialitatea datelor medicale ale pacientilor;
 • Documente specifice valabile.

Descrierea pozitiei

 • Locație: Centrul Medical Provita, Str Agricultori 82, sector 2, București;
 • Asistent(ă) Medical(ă) Radiologie/Operator RMN;
 • Full time.

Principalele responsabilitati:

 • Desfășurarea activității conform pregătirii, competențelor și specializărilor deținute;
 • Respectarea codului de deontologie profesională;
 • Pregătirea pacientului și a materialelor necesare examenului radiologic;
 • Efectuarea de mamografii/ radiografii la indicația medicului;
 • Developarea filmelor radiologice și conservarea filmelor conform indicației medicului;
 • Utilizarea în bune condiții a aparaturii și instrumentarului.

Ne dorim ca noii colegi să își atingă adevăratul potențial și să se poată dezvolta în cadrul echipei noastre!

Cerinte:

 • Experiență pe un post similar;
 • Studii de specialitate - postliceală/facultate;
 • Documente specifice valabile;
 • Curs/diploma de competenta in activitatea transfuzionala(determinare grupe sange, compatibilitati produse sanguine);
 • Bune abilități de comunicare;
 • Rapiditate și precizie în execuție, dexteritate manuală;
 • Spirit de colaborare și capacitate de concentrare;
 • Prezență agreabilă, amabilă, politicoasă și promptă, orientată spre nevoile pacienților.

Descrierea pozitiei

 • Locație: Centrul Medical Provita, Str Agricultori 82, sector 2, București;
 • Full time.

Principalele responsabilitati:

 • Identifică problemele de îngrijire a pacienților, stabilește prioritățile, elaborează/implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute pe tot parcursul internării;
 • Îngrijește pacientul conform planului de tratamente, explorări și îngrijiri, informează medicul în mod sistematic privind evoluția lui;
 • Pregăteste pacientul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigație și tratament;
 • Respectă codul de etică al Ordinului Asistenților Medicali;
 • Respectă și aplică normele prevăzute în Ord. MSP nr.261/2007 privind asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea obiectelor și a materialelor sanitare, precum și a normelor prevăzute în Ord. MS nr. 916/2006, respective Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale;
 • Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.

Ne dorim ca noii colegi să își atingă adevăratul potențial și să se poată dezvolta în cadrul echipei noastre!

Cerinte:

 • Minim studii medii absolvite;
 • Experiență pe un post similar reprezintă un avantaj;
 • Persoană organizată și responsabilă.

Descrierea pozitiei

 • Locație: Centrul Medical Provita, Str Agricultori 82, sector 2, București;
 • Full time.

Principalele responsabilitati:

 • Organizarea spațiului în vederea depozitării produselor;
 • Preluarea materialelor în gestiune;
 • Depozitarea materialelor fără pierderi sau degradare;
 • Verificarea și raportarea materialelor în custodie;
 • Transferul materialelor către secții;
 • Ne asigurăm că marfa primită corespunde cu cea facturată; Verificarea stocului minim.

Cerinte:

 • Experienţă minim 1 an pe o poziție similară;
 • Cunoştinţe bune de operare în Excel, Word, Outlook;
 • Studii superioare finalizate - profil economic;
 • Calificări în domeniul financiar - contabil (constituie un avantaj)
 • Cunoștințe de fiscalitate (constituie un avantaj)
 • Persoană analitică și multitasking;
 • Corectitudine, spirit de echipă, responsabilitate, atenție la detalii;
 • Capacitatea de a respecta deadline-urile;
 • Diplomație, tenacitate și disponibilitate pentru a găsi soluții.

Descrierea pozitiei

 • Locație: Centrul Medical Provita, Str Agricultori 82, sector 2, București;
 • Full time.

Principalele responsabilitati:

 • Asigură operațiunile financiar-contabile zilnice în concordanță cu legislatia României;
 • Înregistrează, prelucrează, publică și păstrează informațiile cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie;
 • Inregistrează plățile și încasările, conform extrasului de cont bancar, respectiv a celor în numerar conform registrului de casă;
 • Operează și înregistrează avansurile și deconturile de trezorerie;
 • Asigură evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor cu terții, a trezoreriei, precum și a veniturilor/cheltuielilor.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

CERINȚELE POSTULUI :

 • calificare de bază - școală post-liceală/ liceu sanitar +1an curs de echivalare școală post-liceală
 • certificare membru OAMGMAMR, vizat anual conform legislației în vigoare
 • experiență intr-o poziție similara – 5 ani
 • abilitatea de comunicare, munca în echipă, lider, promptitudine, rezistență la stres, efort fizic prelungit, atenție și concentrare distributive, capabilitatea de a lua decizii
 • utilizarea computerului (în funcție de dotarea și specificul laboratorului) – MS Office.

Descrierea pozitiei:

 • Locație: Laborator Analize Medicale
 • Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 53, București
 • Asistent medical-Bloc operator (1 post).

Responsabilitati:

 • efectuează activități exercitate cu titlu profesional de asistent medical de laborator, conforme cu competențele profesionale certificate în specializarea LABORATOR: primirea, organizarea, înregistrarea și numerotarea probelor
 • cunoaște aparatura și materialelor utilizate în laborator
 • preparară soluțiile dezinfectante, ale reactivilor și coloranților folosiți în laborator
 • efectuează tehnici specifice (pipetare, centrifugare, titrare) de recoltare a produselor biologice și patologice
 • execută analize cu tehnici uzuale: hemoleucograma, VSH, probe de coagulare, grup sanguin și Rh, proba pentru hemoragii oculte, helicobacter pylori, giardia
 • execută pregătirea probelor de biochimie sanguină și de urină, pregătește probele în vederea examinării lor de către medic
 • prepară medii de cultură, execută însămânțarea și alte operații preliminare efectuarii examenelor de microbiologie sub supraveghere
 • asigură autoclavarea produselor biologice infecte
 • completează documentele specifice activităților de laborator și comunică interactiv la locul de muncă
 • asigură condițiile igenico-sanitare în laborator, protecția împotriva contaminării cu bacterii, respectiv asigură condițiile necesare efectuării prelucrării probelor de laborator (biochimie, hematologie, imunologie, microbiologie)
 • verifică și asigură necesarul de substanțe și materiale de laborator; utilizează aparatura de laborator pentru activități specifice
 • întocmește rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfășurată
 • desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului
 • supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul din subordine
 • utilizează resursele existente exclusiv în interesul unității
 • răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum și de păstrarea secretului datelor și al informațiilor cu caracter personal deținute sau la care au acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu
 • respectă și aplică prevederile cuprinse în sistemul de management al calității standardului SR EN ISO 9001:2008, normele sistemului de management al calității specific laboratorului prin standardul SR EN ISO 15189:2013
 • răspunde de bună păstrare și utilizare a aparaturii, utilajelor și instrumentarului din dotare (utilizează și curață aparatura și execută operațiunile de întreținere pentru care au fost instruiți)
 • răspunde pentru calitatea și corectitudinea procedurilor și tehnicilor efectuate
 • respectă procedurile de securitate si sănătate în muncă, PSI - comunică imediat angajatorului și/sau angajaților desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție
 • respectă și aplică prevederile Ord. nr.1226/2012-art.12 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, aplică procedurile stipulate de Codul de procedură și metodologia de culegere a datelor, pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de deșeuri în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor și respectă reglementările privind colectarea și depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală: deșeuri ințepătoare -tăietoare, deșeuri infecțioase, deșeuri lichide, deșeuri asimilabile celor menajere
 • respectă și aplica prevederile conform ORD. nr. 1101/2016 din 30.09.2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare (art. 7)
 • respectă aplicarea normelor tehnice privind curătarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează a fi tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare prevăzute în Ord. MS. nr. 961/2016 – art.5.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Studii superioare finalizate;
 • Cunoștințe de MS Excel la nivel avansat;
 • Capacitatea de a respecta deadline-ul propus;
 • Abilități foarte bune de negociere;
 • Cunoștințe limba engleză;

Principalele responsabilități:

 • Analizează stocurile de materiale disponibile și recomandă achiziția de materiale;
 • Ține legătura cu furnizorii pentru a primi cele mai bune oferte din punct de vedere: preț, disponibilitate etc.;
 • Inițiază comenzi către furnizori și se asigură că sunt îndeplinite condițiile de livrare, cantitate, calitate și costuri impuse de procedurile interne;
 • Urmărește respectarea termenilor din contractele de achiziție și bunul mers al procesului de achiziție;
 • Participă la rezolvarea anumitor probleme referitoare la discrepanțele apărute între facturile furnizorilor și datele din sistem;
 • Participă la crearea documentelor specifice Departamentului de Achizitii (proceduri, norme metodologice), crearea și actualizarea bazei de date de furnizori;
 • Realizează diverse rapoarte.

Ne dorim ca noii colegi să iși atingă adevaratul potențial și să se poată dezvolta în cadrul echipei noastre!

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Studii de specialitate finalizate (facultatea de biologie);
 • Experiență de lucru într-o altă clinică medicală pe o pozitie similara;
 • Certificat de membru al organizaţiei profesionale al Ordinului Biologilor, Biochimiștilor, Chimiștilor din Sistemul Sanitar în România, vizat la zi (legea nr.460/12.11.2003);
 • Abilități de comunicare foarte bune și spirit de lucru în echipă;
 • Prezență agreabilă, amabilă, politicoasă și promptă, orientată spre nevoile pacienților;
 • Cunoștințe operare PC (Word, Excel, e-mail, Internet).

Descrierea pozitiei:

 • Locație: Laboratorul de Analize Medicale
 • Adresa: Str. Cuza Voda nr. 53, București
 • Biolog Specialist sau Principal

Principalele responsabilități:

 • Desfășoară activității conform pregătirii, competențelor și specializărilor deținute;
 • Asigură analiza prin metode specifice de laborator a probelor biologice provenite din organismul uman;
 • Înregistrează rezultatele analizelor în registrele de lucru;
 • Introduce datele obținute în sistemul informatic;
 • Furnizează medicilor rezultatele necesare pentru stabilirea diagnosticului, prevenirea și tratarea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate;
 • Furnizează în timp util către beneficiarii interni și externi a rezultatelor analizelor de laborator;
 • Înregistrează în registrul de evidență reactivii primiți și mișcările produselor (intrări/ieșiri/stoc), supravegheză păstrarea în condiții de securitate a reactivilor și utilizarea lor în termenul de valabilitate;
 • Răspunde de modul în care sunt întocmite și colectate înregistrările din compartimentul de lucru, precum și de păstrarea integrității și a confidențialității acestora;
 • Monitorizează condițiile de mediu și verifica efectuarea curățeniei conform graficelor zilnice și lunare din compartimentul de biochimie;
 • Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii din dotarea compartimentului;
 • Execută întreținerea zilnică a aparaturii din dotare (analizoare, echipamente de înaltă performanță);
 • Semnalează responsabilului cu echipamentele apropierea termenului de expirare a unui anumit certificat al aparatului;
 • Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își defășoară activitatea;
 • Nu permite persoanelor neautorizate să manipuleze aparatura de care răspunde, execută calibrările aparatelor;
 • Respectă regulile de biosiguranță, normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI;
 • Urmărește îndepărtarea și depozitarea corecta a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și materialului septic din compartimentul de lucru;
 • Respectă regulamentul intern al instituției (privind programul de lucru, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al laboratorului) și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;
 • Respectă procedurile de lucru specific și generale ale laboratorului, prevederile din Manualul calității laboratorului;
 • Respectă secretul profesional și Codul de Etică și deontologie profesională a biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar, adoptat de către Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din Romania;
 • Răspunde de păstrarea confidențialității asupra rezultatelor analizelor de laborator, datelor de identificare, afecțiunile pacienților, precum și a documentelor generate intern.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Experiență – minim 1 ani;
 • Studii medii;
 • Ideal experiența de lucru într-o altă clinică medicală sau CMI;
 • Abilități de comunicare foarte bune și spirit de lucru în echipă;
 • Prezență agreabilă, amabilă, politicoasă și promptă, orientată spre nevoile pacienților;
 • Cunoștințe operare PC (Word, Excel, e-mail, Internet).

Descrierea pozitiei:

 • Locație: Centrul medical Provita;
 • Adresa: Str. Cuza Voda nr 53, sector 4, București;
 • Registrator Medical Laborator.

Principalele responsabilitati:

 • Desfașurarea activității conform pregătirii, competențelor și specializărilor deținute;
 • Respectarea codului de deontologie profesională;
 • Înregistrează pacientii şi analizele solicitate în softul de laborator;
 • Completează registrul de recepţie probe;
 • Printează buletinele de analize;
 • Participă la realizarea bazelor de date ale laboratorului şi a raportărilor statistice;
 • Verifică datele de identitate ale pacientului, secţia şi formularul de trimitere, înregistrează datele pacientului, codul probei, data şi ora recoltării şi a primirii probei în laborator;
 • Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu care vine in contact.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Certificare medic specialist/primar ATI;
 • Impartirea timpului 50-50 intre anestezie si TD;
 • Competenta vasta/variata considerand diversitatea interventiilor chirurgicale (de la anestezie loco regionala la anestezie awake, in neurochirurgie si anestezie in chirurgia robotica);
 • Full time;
 • Oferta financiara competitiva;

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Centrul medical Provita; Adresa: Str. Agricultori nr 82, sector 2 , Bucuresti.
 • Medic Specialist Anestezie si Terapie Intensiva si Terapia durerii

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Absolvent de studii superioare in domeniul tehnic
 • Experienta pe o pozitie similara de min. 3 ani
 • Engleza scris/citit bine
 • Deplasare la toate locatiile companiei (permis auto cat. B)
 • Capacitate de lucru independent cu un minimum de supervizare
 • Abilitate in rezolvarea rapida a problemelor, reactie adecvata la situatii urgente si factori de stress;
 • Atitudine pozitiva si orientata client;
 • SDisponibil pentru situatii de urgenta (incidente IT).
 • Solutii de monitorizare si alertare (zabbix, nagios, nginx);
 • Solutii de traffic balancing, web proxy, http cache;
 • Creare scripturi in bash / powershell pentru verificari si restaurari automate;
 • Storage management;
 • Administrari baze de date la nivel basic (loguri, backup-uri, administrare useri de baze de date etc);
 • Solutii de virtualizare (vmware, hyper-v, virtualbox);
 • IPsec VPN, site-to-site si client-based VPN;
 • Backup-uri automate, incrementale si diferentiale;
 • Configurare de task-uri administrative pentru sisteme server (Windows server, Linux server);
 • Instalare si configurare certificate SSL;
 • Configurari DNS, Proxy, subnetting etc;
 • Cunostinte pentru filtrare SPAM (black-lists, SPF, Domain Keys etc).

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Str. Frunzei nr. 41, sector 2, Bucuresti;
 • Administrator sisteme IT

Principalele responsabilitati:

 • Asigurarea functionarii neintrerupte si in parametrii standard a infrastructurii tehnice IT&C a companiei;
 • Mentinerea sistemelor virtuale, echipamente IT si help-desk asociat catre clientii companiei si staff-ului intern;
 • Verificari, interventii tehnice si solutionari probleme IT&C;
 • Asigurare de suport tehnic utilizatorilor echipamentelor/sistemelor IT ale companiei;
 • Operatiuni de mentenanta preventiva/depanare hardware si optimizare software echipamente;
 • Instalare, asamblare, depanare echipamente IT, sisteme de operare;
 • Configurari retele (cablare, router-e, switch-uri etc.);
 • Propuneri de solutii pentru optimizarea activitatii, elaborarea de proceduri de optimizare conform standardelor de calitate specific.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Engleza scris/citit bine;
 • Preluare sesizari, inregistrarea sesizarilor si rezolvarea lor;
 • Mentinerea actualizata a inventarului echipamentelor IT;
 • Instalare si configurare echipamente IT de lucru (statii de lucru, laptop-uri, telefoane, tablete, routere wifi, switch-uri etc);
 • Deplasare la toate locatiile companiei (permis auto cat. B);
 • Capacitate de lucru independent cu un minimum de supervizare;
 • Abilitate in rezolvarea rapida a problemelor, reactie adecvata la situatii urgente si factori de stress;
 • Atitudine pozitiva si orientata client;
 • Disponibil pentru situatii de urgenta (incidente IT).
 • Networking si basic routing (adresare IP, switch-uri, routere, vlan-uri, port-redirect, PPPoE, rute statice si rute dinamice);
 • Instalare, configurare si administrare sisteme de operare Microsoft Windows 7, Windows 10, MacOS, Linux Ubuntu, Android, iOS;
 • Evaluare si implementare retea WiFi prin echipamente Access-Point conectate in mesh, multi SSID, securitate ridicata;
 • Utilizarea de aplicatii de backup si restore pentru statii de lucru si pentru servere;
 • OS hardening, configurare utilizatori de sistem limitati, task-uri automatizate, antivirus, anti-malware;
 • Securitate la nivel de retea de date/voce. Reguli de firewall, redirectari de conexiuni TCP/UDP, filtrari de pachete TCP/IP);
 • Testare si evaluare de noi echipamente si solutii IT;
 • Configurare clienti e-mail, antivirus, imprimante si scannere partajate in retea, documente in retea (file sharing), servicii web.

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Str. Frunzei nr. 41, sector 2, Bucuresti;
 • Tehnician sisteme IT

Principalele responsabilitati:

 • Asigurarea functionarii neintrerupte si in parametrii standard a infrastructurii tehnice IT&C a companiei;
 • Mentinerea sistemelor virtuale, echipamente IT si help-desk asociat catre clientii companiei si staff-ului intern;
 • Verificari, interventii tehnice si solutionari probleme IT&C;
 • Asigurare de suport tehnic utilizatorilor echipamentelor/sistemelor IT ale companiei;
 • Operatiuni de mentenanta preventiva/depanare hardware si optimizare software echipamente;
 • Instalare, asamblare, depanare echipamente IT, sisteme de operare;
 • Configurari retele (cablare, router-e, switch-uri etc.).

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Studii superioare finalizate
 • Experienta intr-o pozitie similara - min 2 ani in domeniul medical;
 • Permis conducere categoria B;
 • Abilitati de vanzare, negociere & comunicare;
 • Cunostinte avansate de limba engleza;
 • Cunostinte avansate MS Office;
 • Prezenta agreabila, amabila, politicoasa si prompta, orientata spre nevoile clientilor;
 • Spirit de lucru in echipa.

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Centrul Medical Provita, Bucuresti;
 • Reprezentant vanzari servicii medicale – program intreg;

Principalele responsabilitati:

 • Desfasurarea activitatii conform pregatirii, competentelor si specializarilor detinute;
 • Respectarea codului de deontologie profesionala.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Asistent Balneo-Fizio-Kinetoterapie cu atestat in masaj terapeutic;
 • Minim 1 an experienta de lucru;
 • Prezenta agreabila, amabila, politicoasa si prompta, orientata spre nevoile pacientilor;
 • Abilitati de comunicare foarte bune si spirit de lucru in echipa;

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Clinica Provita, Bucuresti;
 • Asistent Balneo-Fizio-Kinetoterapie – program intreg;

Principalele responsabilitati:

 • Desfasurarea activitatii conform pregatirii, competentelor si specializarilor detinute;
 • Respectarea codului de deontologie profesionala.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Asistent(a) Medical(a) Anestezie;
 • 3-4 ani experienta pe postul de Asistent medical in specialitatea Anestezie cu obligatia de a cunoaste medicatia, echipamentele si procedurile specifice domeniului Anestezie
 • Studii de specialitate - post-liceala sau facultate;
 • Prezenta agreabila, amabila, politicoasa si prompta, orientata spre nevoile pacientilor;
 • Abilitati de comunicare foarte bune si spirit de lucru in echipa;
 • Cunostinte operare PC (Word, Excel, e-mail, Internet);

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Centrul Medical Provita, Bucuresti;
 • Asistent(a) Medical(a) Anestezie – program intreg;

Principalele responsabilitati:

 • Desfasurarea activitatii conform pregatirii, competentelor si specializarilor detinute;
 • Respectarea codului de deontologie profesionala.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Biochimist
 • Master in Genetica sau Biologie Moleculara;
 • Experienta pe Real Time PCR;
 • Experienta de min. 6 luni in specialitate;
 • Prezenta agreabila, amabil, politicos, prompt, corect si responsabil
 • Abilitati de comunicare bune si spirit de lucru in echipa;
 • Certificat de membru - vizat;
 • Program de lucru in 2 ture;
 • Cunostinte operare PC;

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Laborator, str. Cuza Voda 53, Bucuresti;

Principalele responsabilitati:

 • Detectie ARN viral SARS CoV 2 - procesarea specimenelor biologice pentru extracția acizilor nucleici si amplificare prin RT PCR.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Responsabil curatenie;
 • Experienta intr-o pozitie similara contrituie un avantaj;
 • Persoana harnica, constiincioasa, cu initiativa, prezenta agreabila, amabila, politicoasa si prompta, orientata spre nevoile clinicii si ale pacientilor, stare corespunzatoare de sanatate;
 • Abilitati de comunicare foarte bune si spirit de lucru in echipa;

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Centrul Medical Provita, Bucuresti;
 • Responsabil curatenie;

Principalele responsabilitati:

 • Desfasurarea activitatii conform pregatirii, competentelor si specializarilor detinute;
 • Respectarea codului de deontologie profesionala.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Medic specialist – specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
 • Prezenta agreabila, amabila, politicoasa si prompta, orientata spre nevoile pacientilor
 • Abilitati de comunicare foarte bune si spirit de lucru in echipa;
 • Aviz de libera practica si asigurare de malpraxis - valabile;
 • Cunostinte operare PC (Word, Excel, e-mail, Internet);

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Centrul Medical Provita, Bucuresti;
 • Medic specialist Anestezie si Terapie Intensiva;

Principalele responsabilitati:

 • Desfasurarea activitatii conform pregatirii, competentelor si specializarilor detinute;
 • Efectuarea de consultatii, interventii, proceduri, prescriptii tratament si interpretarea rezultatelor investigatiilor medicale;
 • Informarea pacientului cu privire la afectiunea de care sufera, evolutie, riscuri, plan de tratament si alte recomandari;
 • Respectarea codului de deontologie profesionala.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Asistent(a) Medical(a) Ambulator;
 • Studii de specialitate - post-liceala sau facultate;
 • Experienta: min 1 an;
 • Prezenta agreabila, amabila, politicoasa si prompta, orientata spre nevoile pacientilor;
 • Abilitati de comunicare foarte bune si spirit de lucru in echipa;
 • Cunostinte operare PC (Word, Excel, e-mail, Internet);

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Centrul Medical Provita, Bucuresti;
 • Asistent(a) Medical(a) Ambulator – program intreg;

Principalele responsabilitati:

 • Desfasurarea activitatii conform pregatirii, competentelor si specializarilor detinute;
 • Respectarea codului de deontologie profesionala.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Asistent(a) Medical(a) Policlinica;
 • Studii de specialitate - post-liceala sau facultate;
 • Experienta intr-o pozitie similara contrituie un avantaj;
 • Prezenta agreabila, amabila, politicoasa si prompta, orientata spre nevoile pacientilor;
 • Abilitati de comunicare foarte bune si spirit de lucru in echipa;
 • Cunostinte operare PC (Word, Excel, e-mail, Internet);

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Clinica Provita, Sector 1 Bucuresti.
 • Asistent(a) Medical(a) Policlinica – program intreg;

Principalele responsabilitati:

 • Desfasurarea activitatii conform pregatirii, competentelor si specializarilor detinute;
 • Respectarea codului de deontologie profesionala.

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitiva, entuziast, perseverent, motivat, foarte bun comunicator, cu incredere in fortele proprii care vrea sa faca ceva pentru el dar si pentru echipa sa.

Vino sa faci parte din echipa Provita !

Cerinte:

 • Asistent(a) Medical(a) Generalist;
 • Studii de specialitate - post-liceala sau facultate;
 • Experienta: min 3 ani;
 • Prezenta agreabila, amabila, politicoasa si prompta, orientata spre nevoile pacientilor;
 • Abilitati de comunicare foarte bune si spirit de lucru in echipa;
 • Cunostinte operare PC (Word, Excel, e-mail, Internet);

Descrierea pozitiei:

 • Locatie: Laborator, str. Cuza Voda 53, Bucuresti;
 • Asistent(a) Medical(a) Generalist - recoltare probe – program intreg;

Principalele responsabilitati:

 • Desfasurarea activitatii conform pregatirii, competentelor si specializarilor detinute;
 • Respectarea codului de deontologie profesionala.

Solicita o programare